Vedtekter 2019-2023

Vedtektene beskriver ansvar og oppgaver for forbundet, dets valgte organer og distriktsorganisasjonen. Vedtektenes del 1 vedtas av landsmøtet. I del 2 kan landsstyret foreta endringer i landsmøteperioden.
60 sider

Innholder:
Vedtekter (side 6 - 33)
Handlingsprogram 2019 - 2023 (side 34 - 53)
Retningslinjer mot seksuell trakassering (side 54 - 58)

Vedtatt: landsmøtet 2019
Rev: Del 2, landsstyret desember 2020