Utdanningsutvalget

Utvalget består av:

Monica Derbakk, leder av Utviklingsavdelingen

  • Åge Blummenfelt
  • Fred Løvli
  • Øivind Wallentinsen
  • Per Arne Salo
  • Bjørnar Dahle
  • Tor Inge Lie
  • Knut Hamletsen
  • Morten Lystad, ungdomsrepresentant

Forbundssekretærene Are Solli, Hjørdis Henriksen og Kai Christoffersen tiltrer utvalget etter behov.

Del: