Utdanningsutvalget

Utvalget består av:

Monica Derbakk, leder av Utviklingsavdelingen

  • Remi Unnvik
  • Øivind Wallentinsen
  • Bjørnar Dahle
  • Fred Løvli
  • Øivind Wallentinsen
  • Knut Hamletsen
  • Jonny Brodalen
  • Liv Beate Eidem
  • David Coron-Andersen
  • ungdomsrepresentant velges av ungdomskonferansen i august

Forbundssekretærene Are Solli, Hjørdis Henriksen og Kai Christoffersen tiltrer utvalget etter behov.

Del: