IKT-utvalget

Utvalget består av:

Leder Jan Olav Andersen, forbundsleder

  • Arvid Erga
  • Esben Smistad
  • Anders Staveland
  • Arild Mortensen
  • Trine Hardy
  • Tor Olav Brueland
  • ungdomsrepresentant (velges av ungdomskonferansen i august)

Forbundssekretær Hjørdis Henriksen er utvalgets faste sekretær. Nestleder Vidar Hennum møter fast i utvalget. Forbundssekretær Torbjørn Sundal bistår utvalget etter behov.

Del: