HMS-utvalget

Utvalget består av:

Utvalgsleder Kai Christoffersen, forbundssekretær

  • Roger Nordland
  • Frank Hagen
  • Brit Østby Fredriksen
  • Hanne-Lise Fahsing
  • Glenn Marthinsen
  • Terje Hansen
  • Arvid Ivar Johannessen
  • Frode Verpeide, ungdomsrepresentant

Forbundssekretær Hjørdis Henriksen er utvalgets faste sekretær

Avdelingsleder Monica Derbakk tiltrer utvalget etter behov.

Del: