HMS-utvalget

Utvalget består av:

Utvalgsleder Kai Christoffersen, forbundssekretær

  • John Christian Hanssen
  • Bjørn Klaussen
  • Hanne-Lise Fahsing
  • Hilmar Arthur Olsen
  • Terje Hansen
  • Jimmy Nguyen
  • Arild Magne Håland
  • Henrik Blomvik
  • Lauritz Slåttebrekk, ungdomsrepresentant

Forbundssekretær Hjørdis Henriksen er utvalgets faste sekretær. Avdelingsleder Monica Derbakk tiltrer utvalget etter behov.

Del: