Nettpartner

Landsdekkende klubb for medlemmer i Nettpartner. Gjeldende avtale er Energioverenskomsten Energi Norge.

Tillitsvalgt
Per Olav Stokke
E-post: per.stokke@nettpartner.no
Mobil: 480 81 541

Del: