Klubb Statkraft

Den landsdekkende klubben organiserer våre medlemmer i Statkraft. Gjeldende avtale er Energioverenskomsten Energi Norge.

Tillitsvalgt
Arne Einungbrekke
E-post: arne.einungbrekke@statkraft.no
Mobil: 970 31 541

Del: