Klubb Relacom

Organiserer vårer medlemmer i Relacom-konsernet. Gjeldende avtale er Relacom-overenskomsten med Spekter.

Tillitsvalgt
Øivind Juul Schjetne
E-post: oivind.juul.schjetne@no.relacom.com
Mobil: 901 33 770

Del: