Klubb Nkom

Organiserer våre medlemmer i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Gjeldende avtale er Hovedtariffavtalen i Staten.

Tillitsvalgt
Ole-Stein Kopperud
E-post: ole@nkom.no
Telefon (privat): 61255389

Del: