Nettpartner

Landsdekkende klubb for medlemmer i Nettpartner. Gjeldende avtale er Energioverenskomsten Energi Norge.

Tillitsvalgt
Per Stokke
E-post:endre.stokke@morenett.no
Mobil: 915 80 396

Del: