Heismontørenes fagforening

Denne landsdekkende fagforeningen organiserer medlemmer innen heisbransjen på tvers av alle forbundets distrikter.

Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34F
0191 Oslo

Postadresse:
Schweigaardsgate 34F
0191 Oslo

E-post: foreninga@heis.no

Del: