Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane

Distriktet består av ca. 5 900 medlemmer som har sin arbeidsplass innenfor fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Distriktet har kontor i Bergen.

Besøksadresse:
Kalfarveien 71
5022 Bergen

Postadresse:
Kalfarveien 71
5022 Bergen

Tlf.: +47 55 55 36 60
E-post: firmapost@elogitbergen.com

Del: