Medlemsfordeler til elever, studenter og lærlinger

Se hvilke fordeler ungdom har som medlem av EL og IT Forbundet.

Studentmedlemskap

De aller fleste studentene i Norge har en jobb ved siden av studiene. Er du en av dem? Da er vårt studentmedlemskap midt i blinken for deg.
Det koster 250 kroner per semester å være studentmedlem. Studentmedlemskap krever at du oppfyller krav til å få studielån.

Medlemmer under utdanning! 

Vi anbefaler medlemmer som går over fra arbeid til utdanning, om å velge status «Utdanning» i stedet for å bli studentmedlem. Da beholder du alle forsikringene du har gjennom medlemskapet, dine rettigheter når det gjelder ulike stipend og andre medlemsfordeler.

Du betaler ikke medlemskontingent med status «Utdanning», og forsikringspakken har en rabattert pris sammenlignet med fullt betalende medlemmer.

Innholdet i medlemskapet er:

 • Innboforsikring
 • Medlemsbladet Nettverk
 • LOfavør-fordeler (www.lofavor.no)
 • Faglig hjelp hvis det skulle oppstå problemer mellom deg og arbeidsplassen din.
 • Informasjon om dine rettigheter i arbeidslivet.
 • Jobbsøkerkurs og andre kurs som LO og forbundene arrangerer.
 • Retten til å tegne rimelige forsikringer

Lærlingmedlemskap

Som lærling er du under opplæring, samtidig som du er arbeidstaker. Det betyr at du har rettigheter etter både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Hvis bedriften også har tariffavtale, har du rettigheter utover det lovene gir deg, for eksempel rettigheter knyttet til lønn og arbeidstid. 
Hos oss blir du med i et stolt felleskap som står opp for ditt fag og dine rettigheter. 

Dine medlemsfordeler:

 • Gratis reise-, innbo- og grunnforsikring 
 • Støtte av våre tillitsvalgte under lærlingetid og ved evt. ansettelse
 • Lærlingelønn i tråd med våre tariffavtaler
 • LOs fordelsprogram (LOfavør), som blant annet gir billig forsikring av telefon, PC, kjøretøy og gunstige betingelser for boligsparing (BSU).
Kontingenten er på 1,2 prosent av brutto lønn. I tillegg har noen foreninger et lokalt tillegg.
 
Klar for læretiden. Informasjonsbrosjyre for lærlinger som starter i lære.
 
#læringlingtipset - Klar for læretiden? Få noen gode tips fra lærlingene Maja og Anders i videoserien lærlingtipset som finnes i sin helhet på vår facebook-side.

 
 
 
 

Elevmedlemskap

Elevmedlemskap er et gratis tilbud til elever i videregående skole innenfor «EL og IT Forbundets fagområder». Det gir deg muligheten til å bli kjent med forbundet, våre aktiviteter og medlemstilbud. Medlemskapet er gratis fram til du begynner i lære eller en lengre utdanning.

Hjelp på jobben

Stort sett gjelder reglene i arbeidslivet for alle, uansett hvor gammel du er. Men på noen områder finnes det spesielle regler for personer under 18 år. Disse reglene skal gi unge en ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig. Dersom du ikke får det du krav på, så hjelper vi deg.

Vi trenger unge – og unge trenger oss

Hos oss har ungdommen en stemme, slik at de selv kan påvirke hva forbundet gjør for en bedre skole, en god læretid og et trygt arbeidsliv. Vi ønsker mange og aktive elevmedlemmer fordi det gjør oss relevante for framtidas arbeidsliv. 

Medlemstilbud

Elevmedlemmer får tilbud om å delta på en rekke forskjellige kurs og aktiviteter. I tillegg får du forbundets medlemsblad og en rekke rabatter gjennom LOs fordelsprogram (LOfavør). Det gjelder for eksempel høyere rente på boligsparing i banken og billig forsikring av telefon, pc og kjøretøy.