Toppwrapper

Topp

Vernekonferansen 2017
Konferanse rettet mot verneombud, hovedvernombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.

Detaljer

Påmeldingsfrist
03/03/2017
Sted
Fleischers Hotell, Voss
Tidspunkt
30. mars 2017 - 9:30 til 31. mars 2017 - 16:00
Antall dager
2
Organisasjon
Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane
Arrangementstype
Konferanse

Innhold

Konferansepris med overnatting på Fleischers Hotell er 5.300 kroner, inkl. en overnatting fra torsdag 30. – fredag 31. mars, middag, to lunsjer, kaffepauser og konferansemateriell. Konferansepris uten overnatting, men med mat og materiell, er 4.600 kroner.

Det forutsettes at arbeidsgiver dekker lønn, reise, opphold samt deltakeravgift. Faktura blir sendt bedriften etter avholdt konferanse.

AML § 6.5 (4) og § 7.4: Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av AMU kan få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Se Forskrifter for verneombud og AMU, opplæring av verneombud og AMU.

Konferanseprogram

Påmelding innen 3. mars til firmapost@elogitbergen.com

Del: