Toppwrapper

Topp

Nettseminarer for EWC-medlemmer
AOF Norge inviterer til tre skreddersydde nettseminarer for norske representanter i Europeiske Samarbeidsutvalg (EWC) på tvers av forbundsgrensene.

Detaljer

Påmeldingsfrist
14/05/2020
Tidspunkt
26. mai 2020 - 14:30
Organisasjon
EL og IT Sentralt
Arrangementstype
Konferanse
Arrangør:
AOF Norge

Innhold

Det 1. nettseminaret avholdes tirsdag 26. mai fra kl.12.30 – 15.00
Det 2. nettseminaret: tirsdag 9. juni kl. 12.30 – 15.00
Det 3. nettseminaret: tirsdag 18. august kl. 12.30 – 15.00

Hensikten med kurset er å tilby EWC representanter en arena hvor temaer som angår dem akkurat nå tas opp og diskuteres. Sjelden har EWC vært av større betydning - mange selskaper står i en akutt krise og det vil komme mange omstruktureringer. Samtidig er det ikke mulig å møtes fysisk før i beste fall utpå høsten.

​AOF ønsker å samle norske EWC-representanter for å utveksle erfaringer så langt, og for å få formidlet de anbefalinger Europeisk fagbevegelse har vedtatt.

Til første samling har vi invitert Jørgen Kaurin, Fellesforbundet og Bruno Demaitre fra ETUI, Brussel. 

Temaer som berøres på samlingene er innenfor følgende områder:

  • Europeisk samarbeidsutvalg (EWC) og Koronakrisen, og Brexit
  • Situasjonen for fagbevegelsen i de forskjellige europeiske land
  • Veien videre for norsk fagbevegelsen
  • Fagbevegelsens roller og muligheter i og etter kriser

Det blir input av både norske og internasjonale eksperter og derfor blir arbeidsspråket (engelsk og norsk) avhengig av hvem som leder sesjonen. 

Del: