Toppwrapper

Topp

Lover og avtaler i Spekter
Målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Detaljer

Påmeldingsfrist
18/08/2017
Sted
Sørmarka konferansehotell
Tidspunkt
16. oktober 2017 - 9:00 til 20. oktober 2017 - 16:00
Antall dager
5
Arrangementstype
Kurs
Arrangør:
LO Stat

Innhold

Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og ansettelse/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, ulike overenskomster, arbeidsmiljøloven og andre lover og avtaler tilknyttet Spekter-området.
LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Del: