Toppwrapper

Topp

LOs olje- og gasskonferanse

Detaljer

Påmeldingsfrist
12/12/2021
Sted
Scandic Ørnen Bergen
Tidspunkt
11. januar 2022 - 10:00 til 12. januar 2022 - 15:00
Arrangementstype
Konferanse

Innhold

Vi samler våre tillitsvalgte til den tradisjonelle konferansen som denne gangen er flyttet fra sen høst til januar for å diskutere norsk sokkel i utvikling.

Utslippene skal halveres frem mot den første dagen i året 2030. Prosjekter for å endre naturgassen til energibæreren hydrogen blir utredet. Realisering av den store nasjonale satsingen på fangst, transport og deponering av CO2 er startet med prosjektet Langskip. To områder er åpnet for utbygging av havvind og tidlig neste år blir de første konsesjonene tildelt.

Til konferansen kommer blant andre:

LO-leder, Peggy Hessen Følsvik

Olje og energiminister, Marte Mjøs Persen

Petroleumstilsynet, direktør Anne Myhrvold

Oljedirektoratet, oljedirektør Ingrid Sølvberg

Fellesforbundet, leder Jørn Eggum

EL og IT Forbundet, leder Jan Olav Andersen

NHO, viseadministrerende direktør Anniken Hauglie

 

Konferanse retter seg mot medlemmer i petroleumsvirksomheten. LO mottar alle påmeldingene, men vi i EL og IT forbeholder oss retten til å godkjenne våre medlemmer. Påmeldingslinken er felles for alle forbund i LO som har medlemmer i petroleum.  

For medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) dekkes alle utgifter. Deltakere utenfor LOK må selv dekke utgifter. 

Informasjon om billetter vil bli gitt til hver enkelt etter at vi får en oversikt over påmeldte.  

EL og ITs kontaktperson:

Forbundssekretær 
Trond Løvstakken
trond.lovstakken@elogit.no

Del: