Toppwrapper

Topp

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til kurs
24. og 25. mars inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet til FIRE HALVDAGSKURS om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, verneombud, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

Detaljer

Påmeldingsfrist
17/03/2020
Sted
LDO, Mariboes gate 13, Oslo
Tidspunkt
24. mars 2020 - 9:00 til 25. mars 2020 - 15:30
Antall dager
2
Arrangementstype
Kurs
Arrangør:
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Innhold

Alle kursene er gratis og det er valgfritt om antall halvdagskurs du ønsker å delta på. Det serveres lunsj for deltakere som tar flere kurs.
Eventuelle andre utgifter i forbindelse med deltakelse bekostes av organisasjonsledd.

Mer informasjon står på LDOs nettside.

Del: