Kurs og aktiviteter

Oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.
Filter
F.eks. 20/01/2019
F.eks. 20/01/2019
22. januar 2019

Kurs i inn- og utleie

28. januar 2019 til 29. januar 2019

Olje- og anleggsutvalget

4. februar 2019 til 5. februar 2019

Kurs i inn- og utleie

7. februar 2019

Forbundsstyremøte

11. februar 2019 til 13. februar 2019

Spekter Helse: Kurs i medbestemmelse og forhandlinger

Målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i Spekter Helse-området.

Arrangør:

LO Stat
11. februar 2019 til 12. februar 2019

eForvaltningskonferansen 2019

Temaer for årets konferanse er personvern, kontraktutsetting og styringsrett.

Arrangør:

EL og IT Forbundet, Fagforbundet, NTL, UiO
11. februar 2019 til 12. februar 2019

Tillitsvalgtkonferanse

14. februar 2019

Dagseminar LOK-området

Landsomfattende dagkonferanse for hele LOK-området.
19. februar 2019

LOs representantskap

Saker som skal avgjøres er suppleringsvalg til LO-sekretariatet og tariffoppgjøret 2019.

Arrangør:

Landsorganisasjonen
5. mars 2019

Manifestkonferansen 2019

Arrangør:

Manifest senter for samfunnsanalyse
7. mars 2019

Forbundsstyremøte

8. mars 2019 til 11. mars 2019

Landsmøte i EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet avholder sitt 5. ordinære landsmøte 8. - 11. mars 2019. Lenke til landsmøtesidene ligger under kalenderbildet.
26. mars 2019 til 28. mars 2019

Distriktstariffkonferanse LOK

Den første distriktskonferansen for landsoverenskomsten for elektrofagene omfatter distriktene Hedmark/Oppland, Agder, Rogaland og Nordland.
27. mars 2019 til 28. mars 2019

Vernekonferansen

Målgruppe for konferansen er verneombud, hovedverneombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.
1. april 2019 til 12. april 2019

AOF: Arbeidsmiljøskolen trinn 1

Opptakskrav: Arbeidsmiljø grunnkurs Målgruppe: Hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgte eller andre som arbeider med verne- og miljøspørsmål. Økonomi: AOF søker forbundet.

Arrangør:

AOF

Del: