Toppwrapper

Topp

Invitasjon til utdanningskonferanse 2021

Detaljer

Påmeldingsfrist
07/04/2021
Tidspunkt
13. april 2021 -
8:30 til 15:00
Organisasjon
EL og IT Sentralt
Arrangementstype
Konferanse
Arrangør:
El og IT Sentralt, utdanningsutvalget

Innhold

Utdanningskonferanse (webinar)

Det sentrale utdanningsutvalget inviterer til konferanse

Konferansens temaer er:

  • Teknologi tema: Digitalisering/automatisering i våre bransjer.
  • Utdannings tema: Kommende stortingsmeldingen om videregående opplæring.
  • Medlem og tillitsvalgtsopplæring tema: Forbundets medlem og tillitsvalgtsopplæring, tilbud og kvalitet.

Det legges opp til innledninger, diskusjon og gruppearbeid. Erfaringsmessig kan det være krevende å delta i Teams aktiviteter over flere timer, det legges derfor opp til hyppige pauser og god tid til lunsj. 

Målgruppe: Tillitsvalgte i distrikt og fagforening som jobber med/har ansvar for fag-, yrkes- og tillitsvalgtopplæring.

Ta kontakt med ditt distrikt for å melde deg på.

Det settes av inntil tre plasser per distrikt. Dersom distriktene har ønske om å delta med flere, må disse kostnadene dekkes av det enkelte distrikt.

Forbundet dekker tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser. Etter søknad gis det støtte til barnepass etter forbundets egne vedtatte satser.

Program og innloggingsinformasjon til webinaret vil bli sendt ut til deltakerne i god tid før oppstart.

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Monica Derbakk på monica.derbakk@elogit.no

Del: