Toppwrapper

Topp

AVLYST: Veiledersamling 2020
EL og IT forbundet inviterer til tre dagers samling for veiledere den 14 – 16. oktober 2020 på Kongsberg.

Detaljer

Påmeldingsfrist
10/09/2020
Tidspunkt
14. oktober 2020 - 10:15 til 16. oktober 2020 - 18:15
Organisasjon
EL og IT Sentralt
Arrangementstype
Konferanse
Arrangør:
EL og IT Forbundet

Innhold

Målgruppe:
Forbundets godkjente og aktive veiledere.

Om samlingen:
Deltakerne skal få muligheten til å dele erfaringer. Lære å utvikle kurs og vurdere behov og innhold. Det blir gruppearbeid med tema relatert til utvikling og gjennomføring av kurs. Deltakerne vil få oppgaver å presentere i plenum, samt planlegge og gjennomføre «minikurs» på samlingen.

Tematikken og innholdet på samlingen:

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere kurs.
  • Bruke prosessdokumenter og den didaktiske relasjonsmodellen.
  • Skape trygt læringsmiljø.
  • Bli kjent med krav og retningslinjer for kurs gjennomføring.
  • Få inspirasjon til gjennomføringsmodeller og tørre å utfordre grenser.

Påmeldingsfrist er torsdag 10. september 2020.

Forbundet dekker reise, oppholdsutgifter, samt tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser. Etter søknad gis det støtte til barnepass etter forbundets egne vedtatte satser.
Praktisk informasjon kommer etter at påmeldingsfristen har utløpt.

For spørsmål underveis, kontakt forbundssekretær Kai Christoffersen.

 

Del: