Kurs og aktiviteter

Oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.
Filter
F.eks. 17/10/2019
F.eks. 17/10/2019
21. oktober 2019 til 22. november 2019

LOs lærlingepatrulje 2019

Etablering av lærlingpatruljer ble vedtatt av LO-kongressen i 2017. Mottoet er "Lærlinger er framtidas fagarbeidere!".

Arrangør:

LO og forbundene
23. oktober 2019

LOs IKT-konferanse 2019

Årets tema er kunstig intelligens - muligheter og utfordringer.

Arrangør:

EL og IT Forbundet, Postkom, Handel og Kontor i Norge, NTL, Fagforbundet og LO Norge.
23. oktober 2019

Forbundsstyremøte

28. oktober 2019 til 30. oktober 2019

Landstariffkonferansen IKT/Spekter

4. november 2019 til 6. november 2019

Landstariffkonferansen energi

5. november 2019 til 6. november 2019

Akkordkonferanse

11. november 2019 til 13. november 2019

Overvåking i arbeidslivet

13. november 2019 til 15. november 2019

Kurs for nye tillitsvalgte trinn 2

Kurstemaer er overvåking i arbeidslivet, arbeidsmiljøloven, rettigheter for tillitsvalgte. Kurset passer for tillitsvalgte, verneombud, medlemmer i styrer og utvalg i EL og IT Forbundet, samt medlemmer som vil ha innsikt i tema.

Arrangør:

Distrikt Hordalan/Sogn og Fjordane
13. november 2019 til 15. november 2019

Kurs for nye tillitsvalgte trinn 2

19. november 2019 til 20. november 2019

LOs olje- og gasskonferanse 2019

Arrangør:

LO
19. november 2019

Olje- og anleggsutvalget

19. november 2019 til 21. november 2019

LO Stats kartellkonferanse

Arrangør:

LO Stat
20. november 2019 til 21. november 2019

Fellesmøte for LOK-utvalgene

24. november 2019 til 29. november 2019

AOF Arbeidsmiljøskolen trinn 2 (del 2)

Del to av arbeidsmiljøskolen trinn 2. For påmelding, se første uke som avholdes 7. - 25. oktober.

Arrangør:

AOF
2. desember 2019 til 4. desember 2019

AOF-kurs om sosiale medier

Kurs i sosiale medier for medlemmer og tillitsvalgte. AOF videresender søknad til forbundet for dekking av kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.

Arrangør:

AOF

Del: