Hva koster det?

Du betaler kontingent ut fra hvor mye du tjener. Medlemskapet gir deg blant annet økonomisk støtte til etter- og videreutdanning, bistand om det oppstår en konflikt på arbeidsplassen og forsikringer til gode priser.

Medlemskontingent

Yrkesaktive medlemmer
Medlemmer skal betale en ordinær samlet minimumskontingent på 1,2 prosent av brutto lønn, som framkommer som fastlønn på A-meldingen (tidligere lønns- og trekkoppgave). Fagforeninger og klubber kan vedta tilleggskontingent slik at prosentsatsen kan variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilken klubb/fagforening man tilhører.

Det kan etter vedtektene gis fritak for kontingent for visse situasjoner som arbeidsledighet, uførhet, militærtjeneste osv.

Studentmedlem
For deg som er studentmedlem etter LOs rammeavtale for elev- og studentmedlemskap, er kontingenten 250 kroner i halvåret og inkluderer innboforsikring

Lærlinger
Lærlinger betaler fagforeningskontingent på 1,2 prosent av brutto månedslønn, pluss eventuell lokal tilleggskontingent hos enkelte fagforeninger. Lærlinger har gratis grunnforsikring liv, innboforsikring (kollektiv hjem) og topp reiseforsikring og betaler ikke egenandel. 

Elevmedlem
For elever på videregående skole er medlemskapet gratis og de har ingen forsikringer.

Pensjonistmedlemmer
Våre pensjonister betaler 1 392 kroner i 2020. Summen dekker de kollektive forsikringer (innbo- og grunnforsikring), men ikke frivillige forsikringer (eks reiseforsikring). Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis, med unntak for frivillige forsikringer.

Fradrag på skatten
Alle som betaler fagforeningskontingent kan trekke fra inntil 3 850 kroner i skattepliktig inntekt. Les mer hos Skatteetaten.


Forsikringer

I tillegg til medlemskontingenten, kommer obligatoriske forsikringer som følger med medlemskapet, noen av dem med reservasjonsmulighet.

Du kan lese mer om disse her.

Slik melder du deg ut

Send en e-post til forbundet på adressen 123@elogit.no.

  • Husk at du ved en utmelding mister rimelige og markedsledende forsikringer, ulike medlemsfordeler, økonomisk støtte til utdanning, faglig utvikling og tilgang til juridisk bistand ved arbeidsrettslige spørsmål.
  • Du kan få redusert/ingen kontingent om din arbeids- og/eller privatsituasjon endrer seg.

Les mer om fordeler ved medlemskap og status som gir rett til endring av kontingent.