LOfavør reiseforsikring

Med LOfavør reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer/barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere. Forsikringen kan utvides ved lengre opphold i utlandet.

Fordeler og informasjon

Alle fordeler, viktige begrensninger, ofte stilte spørsmål og generell informasjon kan du lese på lofavor.no

Om forsikringen

Her er noen av endringene:

  • Vi utvider dekningen for mobil og nettbrett slik at alle fysiske skader som skyldes uhell er dekket.
  • Du får ikke dekket gjenstander som du har tatt med fra utlandet hvis det er i strid med gjeldene toll- og avgiftsregler. Tidligere var det dekket med 6 000 kroner.
  • Vi innfører et nytt unntak for «innsjekket bagasje». Dette får du nemlig dekket på reiseforsikringen.

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

Når en skade har oppstått er det viktig at du melder fra til Sparebank 1 med en gang. Dette sikrer at du får den hjelpen du trenger så fort som mulig.

Ring medlemstelefon 416 06 600 valg deretter for forsikring og 1 for melding av skade. Sparebank 1 er tilgjengelig døgnet rundt for deg på denne linjen. 

Du kan også melde skade på nettsidene til Sparebank 1 her.

Du har 24 timers nødassistanse uansett hvor i verden du befinner deg.

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død:

Kontakt vår døgnåpne alarmsentral om du trenger helsehjelp, +47 22 96 50 45. Vi vet hvilke behandlingssteder som anbefales der du er.
Du kan også sende e-post til sos@health.sos.eu.

Er det andre ting vi kan hjelpe deg med, ringer du +47 915 02 300.

Du kan også melde skade i nettbanken, eller ved å logge deg på forsikringssidene til SpareBank1.

Fra 1. januar 2019 koster reiseforsikringen 85 kroner per måned for medlemmer under 67 år og 104 kroner per måned for pensjonister over 67 år. Velger du å reservere deg mot denne ved skal du betale tilsvarende mindre for din forsikringspakke.

Last ned fullstendige vilkår.

Del: