LOfavør Grunnforsikring

Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Utbetalingen er høyest i de livsperioder hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Grunnforsikringen omfatter også barn under 21 år.
Forsikringssummen er fast fram til fylte 50 år, deretter trappes den ned til fylte 75 år, og er etter det fast så lenge medlemmet lever. Polisenr: GRP044731.

Lenke til informasjon om grunnforsikringen hos lofavør.no

Melding om dødsfall

Melding om dødsfall på medlemmet, eller ektefelle/samboer, er en automatisk løsning som medfører raskere saksbehandling og hvor pårørende slipper å sende inn skriftlig dokumentasjon.

Lenke ved direkteoppgjør for å melde dødsfall

Livsarvinger og andre arvinger

Om avdøde etterlater seg livsarvinger og øvrige arvinger eller har flere dekninger enn Grunnforsikring og Stønadskasse kan dødsfall meldes via SpareBank 1 sin nettside.

Med begge løsninger må man bruke bankID (uavhengig av banken) som en sikkerhetssignering. Om du ikke har tilgang til bankID, kan du bruke skjemaene under, eller kontakte forbundet v/Medlemsservice.

Velg ett av de aktuelle skjemaene under:

Last ned skjema: Melding om dødsfall - pdf-dokument
Åpne utfyllbart skjema: Melding om dødsfall - pdf-skjema
Download form: Notification of death - pdf-document
Open form: Notification of death - pdf-form

Postadresse:
Sparebank 1 Fremtind Forsikring
Boks 778 Sentrum
0106 Oslo

Hva koster forsikringen?

Forbundets pris for denne forsikringen er 37 kroner per måned i 2021. Forsikringen er obligatorisk og kan ikke sies opp så lenge man er medlem.
Etter fylte 75 år blir forsikringen gratis og varer livet ut.