LOfavør Grunnforsikring

Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. Utbetalingen er høyest i de livsperioder hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer.

Forsikringen omfatter både medlem og ektefelle/samboer/registrert partner, og den gjelder så lenge medlemmet lever uansett alder. Grunnforsikringen omfatter også barn under 21 år.
Forsikringssummen er fast fram til fylte 50 år, deretter trappes den ned til fylte 75 år, og er etter det fast så lenge medlemmet lever. Polisenr: GRP044731.

Lenke til informasjon om grunnforsikringen hos lofavør.no

Melding om dødsfall

I forbindelse med dødsfall må det sendes inn skjema til SpareBank 1 Forsikring. Husk skifteattest med oversikt over arvinger eller annen offisiell dokumentasjon på avdødes arvinger.
Last ned skjema "Melding om dødsfall"

Slik gjør du
1. Når et medlem/ektefelle/samboer går bort (avhengig av/om evt. hvilken dødsfallsforsikring det gjelder) skal skjemaet "melding om dødsfall" fylles ut.
2. Skjemaet fylles ut så godt som mulig og sendes SpareBank 1 Forsikring for eventuell utbetaling. (Kravet kan også meldes på nettet og på telefon 915 02 300.
SpareBank 1 Forsikring
Boks 778 Sentrum
0106 Oslo

Hva koster forsikringen?

Forbundets pris for denne forsikringen er 38 kroner per måned i 2018. Forsikringen er obligatorisk og kan ikke sies opp så lenge man er medlem.
Etter fylte 75 år blir forsikringen gratis og varer livet ut.

Del: