Frivillig livsforsikring

Dødsrisikoforsikring for deg som medlem under 60 år.

Ved å bli med på denne frivillige gruppeforsikringen sikrer du også etterlatte ved eget dødsfall. Forsikringen utbetales hvis du dør som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringssummen er 5 G. Etter du fyller 51 år reduseres forsikringssummen med 0,25 G per år. Etter du fyller 60 år er du forsikret for 2,5 G ved død på Uføre- og ektefelleforsikringen.

Hva koster forsikringen?

Denne forsikringen koster 117 kroner per måned i 2019.

Polisenr: GRP046527


Tabellen i produktarket viser hvilke forsikringssummer som gjelder for 2019 (kommer senere). Forsikringen opphører når medlemmet fyller 60 år.

 

Del: