Fritidsulykke

Forsikringen gir deg erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Gjelder for deg som er, eller har vært omfattet, av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) eller Heisoverenskomsten. Forsikringen betales av LO.

Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben.

LOfavør fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden i hele verden og gjelder for medlemmet. Forsikringen gjelder fram til fylte 70 år. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. 

Polisenr: GRP007709

Om forsikringen

  • Dekker ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet* eller død.
  • Dekker behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av folketrygden eller fra annet hold, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet.
  • Dekker deg som medlem.

 * Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kroppen, eller tap av kroppsdeler, sanser eller nedsatt funksjon i disse.

Det er 1 000 kroner i egenandel ved behandlingsutgifter.

Vi gjør oppmerksom på at visse begrensninger gjelder for forsikringen, for eksempel for en del sports- og risikoaktiviteter.
Les vilkårene for mer informasjon.

Forsikringssummer