Forsikringer

EL og IT Forbundet har som en av sine viktigste medlemsfordeler en rekke kollektive forsikringsordninger. Det er forsikringer som dekker innbo og løsøre i hjemmet og som dekker deg og din familie på reiser i hele verden, samt forsikringer som gir utbetaling ved død og arbeidsuførhet.

Ved innmelding i forbundet vil du automatisk bli omfattet av det vi kaller for «stor forsikringspakke» som består av følgende forsikringer:

Grunnforsikring liv - Obligatorisk, kan ikke sies opp.
Sparebank 1 har automatisert direkte oppgjør via et elektronisk skjema for Grunnforsikringen. Dette skjemaet skal kun brukes om avdøde etterlater seg ektefelle/samboer og gjelder om avdøde kun har denne dekningen.
Lenke til direkteoppgjør

Innboforsikring - Obligatorisk, kan ikke sies opp.

Uføre- og ektefelleforsikring - Obligatorisk, nye medlemmer kan reservere seg. Medlemmer over 60 år eller ufør under 60 år kan også reservere seg. Søknad om gjenopptakelse av denne forsikringen krever egenerklæring.
Egenerklæring om helse (krever elektronisk ID).

Reiseforsikring - Obligatorisk, medlemmer kan reservere seg. Medlemmer som har reservert seg kan få den tilbake, men kun én gang.
Send e-post til 123@elogit.no for å reservere deg mot de frivillige forsikringene.

Hva koster forsikringspakkene

Stor forsikringspakke koster totalt 549 kroner per måned fra 1. januar 2021, og kommer i tillegg til medlemskontingenten. 

Minste forsikringspakke koster 110 kroner per måned, forutsatt reservasjon av forsikringer med denne muligheten.

Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LOfavør Fritidsulykkesforsikring som betales av LO. 

Frivillige forsikringer

Frivillig livsforsikring

Uføre- og ektefelleforsikringen gir ikke erstatning hvis du som arbeidsdyktig medlem skulle falle fra før fylte 60 år. Men du har mulighet for å tegne en frivillig livsforsikring i tillegg, slik at du også er dekket ved død. Denne koster 125 kroner per måned i 2021 og kan tegnes ved å henvende seg til EL og IT Forbundet medlemsservice på e-post 123@elogit.no.

Flere forsikringer gjennom LOfavør

Gjennom fordelsprogrammet LOfavør kan du i tillegg tegne en rekke frivillige skade- og personforsikringer. 

Les mer i EL og IT Forbundets medlemsbrosjyre.