Artikkelside smal (nyhet)- bygg selv

Forbundets minnefond

Fondet er videreføring av to tidligere fond, William Andersen minnefond, som Den norske teleorganisasjon (DNTO) og Norsk Tele Tjeneste Forbund (NTTF) hadde før sammenslåingen av Tele og Data Forbund og NEKF i 1989. Og Bjarne Klafstad minnefond fra NEKF for opplæring og utviklingstiltak innen fagbevegelsen.

Ledig stilling som forbundssekretær

Vi søker nå etter en ny forbundssekretær. Søknadsfristen er 15. august 2023

Ledig stilling som forbundssekretær for etter- og videreutdanning

Vi søker nå etter en ny forbundssekretær for etter- og videreutdanning. Søknadsfrist er 8. august 2023.

Ungdom

Ungdom skal ha en stemme i forbundet og i den politiske dagsorden.

Organisering

Forbundets overordnede mål er å organisere alle som jobber i våre bransjer.

Psykisk helse

EL og IT skal normalisere det å snakke om psykisk helse for menn, og arbeide for et lavterskel-tilbud på psykolog i alle kommuner uten krav om henvisning for å få hjelp.

Norges forhold til Europa

Handlingsrommet for nasjonal politikkutvikling og beslutninger blir stadig mindre, samtidig som reservasjonsretten ikke blir benyttet.

Handlingsprogram 2023-2027

EL og IT Forbundets handlingsprogram vedtas av landsmøtet og inneholder forbundets overordnede politiske målsettinger.

Varsler nytt streikeuttak

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.

Dom: Sakelig fravikelse av ansiennitet ved permittering

Saken gjaldt permitteringer som i 2021 ble gjennomført i en elektrikerbedrift. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte var enige om at det var saklig grunn for å permittere. Spørsmålet var om arbeidsgiver hadde saklig grunn for å fravike ansiennitet ved utvelgelsen av hvem som skulle permitteres.

Delt innstilling om ny forbundsleder

Valgkomitéens flertall på 6 innstiller på Geir Ove Kulseth som ny forbundsleder, mens mindretallet på 3 innstiller på Eystein Garberg.