Artikkelside smal (nyhet)- bygg selv

Fondet er videreføring av to tidligere fond, William Andersen minnefond og Bjarne Klafstad minnefond.
Konferansen avholdes en gang i året, og tar for seg forskjellige temaer knyttet til etterutdanning for LOK-området, både organisatoriske og faglige tema blir normalt behandlet på disse konferansene.
Tar du utdanning, og kommer inn under Hovedtariffavtalen i staten eller overenskomster i Spekter, kan du få støtte fra LO Stat.
Forsikringen gir deg erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. Gjelder for deg som er, eller har vært omfattet, av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) eller Heisoverenskomsten.
Dette er en uføreforsikring for medlemmer under 60 år som er fullt arbeidsdyktige, og som ikke har fått utbetalt full uføreerstatning.
EL og IT Forbundet har som en av sine viktigste medlemsfordeler en rekke kollektive forsikringsordninger.
Alle som betaler fagforeningskontingent kan trekke fra inntil 7.700 kroner i skattepliktig inntekt. Les mer på skatteetaten.no
Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.