Standardoverenskomsten for Handel og Kontor

Noen av våre medlemmer på gå standardoverenskomsten HK/NHO. Overenskomsten gjelder perioden 2018-2020.
64 sider