Overenskomst område 10, Helseforetak med sykehusdrift

Overenskomsten omfatter våre medlemmer i helseforetak med sykehusdrift som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I tillegg til denne overenskomsten er det opprettet egne B-deler for flere lokale helseforetak. Lenke til disse finner du nedenfor.
50 sider