Overenskomst for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), B-del

Overenskomsten omfatter våre medlemmer i LHL tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.
14 sider