Overenskomst for Hålogaland Kraft

Overenskomsten gjelder hel- og deltidsansatte i Hålogaland Kraft AS med datterselskaper. Denne overenskomsten finnes kun som pdf.
11 sider