Overenskomst for GlobalConnect AS

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i GlobalConnect AS (tidligere Broadnet).
34 sider

Avtalen finnes kun i PDF-format, men har klikkbar innholdsfortegnelse.