Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter

Avtalen er inngått mellom KS Bedrift og flere arbeidstakerorganisasjoner, blant annet LO for perioden 2016-2018. Bestemmelsene i denne særavtalen gjelder for de bedriftene som fremgår av vedlegg 5.
122 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.