Produktivitetsavtale - Onshorevirksomhet

Denne avtalen gjelder for oljeinstallasjoner - installasjoner i skafter, stålunderstell, dekk, moduler, boligkvarter når byggested er på eller ved land. Den kan også gjøres gjeldende for deler av oljeraffinerier og petrokjemike anlegg dersom partene er enige i at forholdene ved disse deler i hovedtrekk er lik forholdene for oljeinstallasjoner på eller ved land.
69 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.