Produktivitetsavtale for Skipsinstallasjon

Avtalen gjelder for alle typer skipsinstallasjoner. Avtalen er selvstendig og tas i bruk når én av partene krever det.
68 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.