Overenskomst for Telenor

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av EL og IT Forbundet i følgende virksomheter i Telenor-konsernet som fremgår av bilag 7.
47 sider

Denne overenskomsten er i PDF, men har klikkbar innholdsfortegnelse, samt at vedlegg 1 «Sluttvederlagsordningen», kan åpnes og gir tilgang til riksmeklers møtebok. Merk at sluttvederlagsavtalen avløses av et slitertillegg.