Overenskomst for Telenor

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av EL og IT Forbundet i følgende virksomheter i Telenor-konsernet som fremgår av bilag 7.
46 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.