Overenskomst for Telemuseet

Overenskomsten gjelder for hel - og deltidsansatte medlemmer i EL og IT Forbundet ved Stiftelsen Telemuseet. Overenskomsten omfatter ikke Stiftelsen Telemuseets øverste ledelse. Øverste ledelse i denne sammenheng er å forstå som direktør samt ledernivået under denne.
33 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.