Overenskomst for Sykehuspartner

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Sykehuspartner HF
43 sider

Denne avtalen finnes kun i PDF-format.