Overenskomst for Sykehuspartner

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Sykehuspartner HF
39 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.