Overenskomst for Statnett

Denne avtale er inngått mellom Spekter og Statnett SF (heretter kalt Statnett) på den ene side og LO Stat og EL og IT Forbundet på den annen side. Avtalen gjelder for EL og IT Forbundets medlemmer i Statnett. Avtalen gjelder ikke for virksomhetens direktører.
26 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.