Overenskomst for OneCo Networks (tidligere Relacom)

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i OneCo Networks (tidligere Relacom)
58 sider

Denne overenskomsten er i PDF, men har klikkbar innholdsfortegnelse.