Overenskomst for Geomatikk

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Geomatikk AS.
42 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.