Overenskomst for Fubi

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Fubi AS.
38 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.