Overenskomst for E-CO Vannkraft

Overenskomsten gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold i E-CO Vannkraft med en på forhånd fastsatt arbeidstid (evt. gjennomsnittlig arbeidstid), dog med de unntak som er nevnt i de enkelte tariffbestemmelser.
27 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.