Overenskomst for Broadnet

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Broadnet AS.
34 sider

Avtalen finnes kun i PDF-format, men har klikkbar innholdsfortegnelse.