Overenskomst for Broadnet

Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte i Broadnet AS.
30 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.