Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) på den ene side og LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat og Unio på den annen side.
72 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.