Hovedavtalen mellom Spekter og LO v/LO Stat

Hovedavtalen mellom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter gjelder som første del i alle overenskomster inngått mellom LO, representert ved LO Stat, og deres medlemmer og og arbeidsgiverforeningen Spekter, og dens medlemmer. Oppdatert avtale 2018-2021 finnes kun i pdf.
24 sider