Hovedavtalen LO Samfo

Denne Hovedavtale gjelder for SAMFO og dens medlemmer på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge (LO) og de tilsluttede forbund på den annen side.
76 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.