Hovedavtalen for IBM

Hovedavtale inngått mellom IBM på den ene side og EL og IT Forbundet på den andre side.
14 sider

Denne avtalen finnes kun i PDF-format.