Hovedavtalen for IBM

Hovedavtale inngått mellom IBM på den ene side og IT Forbundet - IBM på den andre side.
14 sider

Denne avtalen finnes dessverre kun i PDF-format.