Energiavtalen

Energiavtale I - Hovedtariffavtalen for energiselskaper og datterselskaper med medlemskap i KS Bedrift inngått mellom KS Bedrift og EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.
153 sider